Directie

Marie Jamart
marie.jamart@viatienen.be

Beleidsondersteuner

An Knaepen

Lokale preventiemedewerker

Bert Van Esch
Bert.van.esch@viatienen.be

Zorgcoördinatoren kleuterschool

An Stouthuysen, Lies Lenaerts en Evy Matthijs

Zorgcoördinatoren lagere school

An Knaepen en Mia Vangoidsenovene

Secretariaat

Veerle Geens
Veerle.geens@viatienen.be

Liesbeth Verstappen
liesbeth.verstappen@viatienen.be

Mediacoach

Leen Van Broeck

Kinderverzorgster

Ingrid Haesendonck

Kleuteronderwijs

Lager onderwijs

Zorgleerkrachten
Lies Lenaerts
Hannelore Peeters
Cindy Vandewijngaerde

Bewegingsopvoeding
Cindy Vandewijngaerde

KW1A - instapklas 1
Korneel Kenens

KW01  - instapklas 2

Hannelore  Peeters

KW1B

Karin Clukkers

KW1C
Ann Crabbé    

KW2A
Carole Dusoleil en Marie Vannitsem

KW2B
Kristien Tilkens / Nadine Maupin

KW3A
Dorothy Geenen en Heidi Crets

KW3B
Els Vankerkhoven en Marie Vannitsem


Zorgjuf 1ste graad
Liselotte Vanhelmont en Mia Vangoidsenoven  

Zorgjuf 2de graad
Ann Mineur en Zoë Pelegrin

Zorgmeester 3de graad + rekencoach
Vincent Hermans

Taalondersteuning
Liselotte Vanhelmont

Vervanging verloven leerkrachten
Lauren Willems en Joni Laceur

Bewegingsopvoeding
Leen Van Broeck en Toon Kempeneers

1ste leerjaar A
Ronny Malcorps (16u) en Lauren Willems  
                      
1ste leerjaar B
Kelly Reniers en Lauren Willems

2de leerjaar A
Linda Van Es en Lauren Willems

2de leerjaar B
Gitte Schodts

3de leerjaar A
Sonia Huybrechts en Bert Van Esch (

3de leerjaar B
Sanne Quintens

4de leerjaar A
Tania Meurrens en Céline Salmon (

4de leerjaar B
Sofie Moaerts

5de leerjaar A
Liesbet Leemans  

5de leerjaar B
Nancy Wilmots en An Van de Gaer

6de leerjaar A
Ilse Peeters

6de leerjaar B
Liesbeth Van Diest

Kleuteronderwijs

Lager onderwijs

Zorgleerkracht/vervanging Lo juf Nele
Evy Matthijs

Bewegingsopvoeding
Nele Lismont

KB1
Nele Lismont en Heidi Crets

KB2  
Nina Pacolet

KB3
Elly Van Even  

Bewegingsopvoeding
Leen Van Broeck

1ste leerjaar
Sara Reinquin

2de leerjaar
Sara Knockaert en An Van de Gaer

3de leerjaar
Nathalie Denivel en Zoë Pelegrin

4de leerjaar
Julie Van Cappellen

5de en 6de leerjaar
Inge Claes en Céline Salmon

Scholengemeenschap Tumuli


- G.V.B.S. Alexianenweg 25, 3300 Tienen
- G.V.B.S. Rijschoolstraat 2, 3300 Tienen
- G.V.B.S. Waaiberg 5, 3300 Tienen
- G.V.K.S. Oude Kerkstraat 2, 3350 Orsmaal
- G.V.K.S. Schoolstraat 27, 3380 Glabbeek
- G.V.B.S. Klein Overlaar 3, 3320 Hoegaarden
- G.V.B.S. Grootveldstraat 2, 2400 Landen
- G.V.B.S. Groenhofstraat 15, 3300 Kumtich
- G.V.S.L.O Klein Overlaar 3, 3320 Hoegaarden

Onze school

Hoofdzetel
Basisschool Sint - Jozef

Waaibergstraat 5 - 3300 Tienen
Tel 016/81 98 02
e-mail: basisschoolsj@viatienen.be

Vestigingsplaatsen:
1. Basisschool De Toermalijn
   Hannuitsesteenweg 213 - 3300 Bost
   Tel 016/82 21 34 - Tijdens de schooluren 016/81 98 02
    email: detoermalijn.bost@viatienen.be

2. Basisschool de Toermalijntjes
   Potstraat 12 
   3300 Bost

Buiten de schooluren is de directeur ook te bereiken:

Mevr. Marie Jamart
marie.jamart@viatienen.be

Ons schoolbestuur

Schoolbestuur Sint-Paulus vzw
Stationsstraat 16
3440 ZOUTLEEUW

Ondernemingsnummer : 0410.414.621
Identificatienummer 6347/74

Voorzitter: Dhr. Pat Vandewiele
Afgevaardigd beheerders : Dhr. Tutenel André

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.
Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs, rekening houdend met de wettelijke voorschriften.

Onze school bouwt haar werking uit mede dankzij een goede begeleiding die het schoolbestuur organiseert voor haar scholen.