Directie

Marie Jamart
marie.jamart@viatienen.be

Lokale preventiemedewerker

Bert Van Esch
Bert.van.esch@viatienen.be

Zorgcoördinatoren kleuterschool

An Stouthuysen
An.stouthuysen@viatienen.be

Heidi Crets
Heidi.Crets@viatienen.be

Zorgcoördinatoren lagere school

An Knaepen
An.knaepen@viatienen.be

Secretariaat

Veerle Geens
Veerle.geens@viatienen.be

Liesbeth Verstappen
liesbeth.verstappen@viatienen.be

Beleidsondersteunende taken +  locale ICT-medewerkers

Tania Meurrens
Leen Van Broeck
Evy Matthijs

Kinderverzorgster

Ingrid Haesendonck

Kleuteronderwijs

Lager onderwijs

Zorgleerkrachten/vervanging verloven leerkrachten
Lies Lenaerts
Hannelore Peeters
Cindy Vandewijngaerde
Heidi Crets

Bewegingsopvoeding
Cindy Vandewijngaerde

KW1A - instapklas 1
Korneel Kenens

KW01  - instapklas 2 –
vermoedelijk vanaf 7 maart

Hannelore  Peeters

KW1B

Karin Clukkers

KW1C
Ann Crabbé    

KW2A
Carole Dusoleil en Lut Hobin

KW2B
Kristien Tilkens

KW3A
Dorothy Geenen

KW3B
Els Vankerkhoven


Zorgjuf 1ste graad
Liselotte Vanhelmont en Kelly Reniers 

Zorgjuf 2de graad
Ann Mineur

Zorgmeester 3de graad
Vincent Hermans

Leerkracht anderstalige nieuwkomers
Omer Deboes

Vervanging verloven leerkrachten
Kelly Reniers en An Van de Gaer

Bewegingsopvoeding
Leen Van Broeck en Wouter Hias

1ste leerjaar A
Ronny Malcorps  
                      
1ste leerjaar B
Nathalie Lamotte

2de leerjaar A
Linda Van Es

2de leerjaar B
Mia Vangoidsenoven

3de leerjaar A
Sonia Huybrechts

3de leerjaar B
Sanne Quintens

4de leerjaar A
Tania Meurrens

4de leerjaar B
Sofie Moaerts                               
                  
5de leerjaar A
Liesbet Leemans  

5de leerjaar B
Nancy Wilmots
                     
6de leerjaar A
Ilse Peeters

6de leerjaar B
Liesbeth Van Diest

Kleuteronderwijs

Lager onderwijs

Zorgleerkracht/vervanging Lo juf Nele
Evy Matthijs

Bewegingsopvoeding
Nele Lismont

KB1
Nele Lismont

KB2  
Nina Pacolet

KB3
Elly Van Even  

Bewegingsopvoeding
Leen Van Broeck

1ste leerjaar
Sara Reinquin

2de leerjaar
Sara Knockaert

3de en 4de leerjaar
Nathalie Denivel
Inge Claes

5de en 6de leerjaar
Inge Claes
Joni Laceur

Scholengemeenschap Tumuli


- G.V.B.S. Alexianenweg 25, 3300 Tienen
- G.V.B.S. Rijschoolstraat 2, 3300 Tienen
- G.V.B.S. Waaiberg 5, 3300 Tienen
- G.V.K.S. Oude Kerkstraat 2, 3350 Orsmaal
- G.V.K.S. Schoolstraat 27, 3380 Glabbeek
- G.V.B.S. Klein Overlaar 3, 3320 Hoegaarden
- G.V.B.S. Grootveldstraat 2, 2400 Landen
- G.V.B.S. Groenhofstraat 15, 3300 Kumtich
- G.V.S.L.O Klein Overlaar 3, 3320 Hoegaarden

Onze school

Hoofdzetel
Basisschool Sint - Jozef

Waaibergstraat 5 - 3300 Tienen
Tel 016/81 98 02
e-mail: basisschoolsj@viatienen.be

Vestigingsplaatsen:
1. Basisschool De Toermalijn
   Hannuitsesteenweg 213 - 3300 Bost
   Tel 016/82 21 34 - Tijdens de schooluren 016/81 98 02
    email: detoermalijn.bost@viatienen.be

2. Basisschool de Toermalijntjes
   Potstraat 12 
   3300 Bost

Buiten de schooluren is de directeur ook te bereiken:

Mevr. Marie Jamart
marie.jamart@viatienen.be

Ons schoolbestuur

Schoolbestuur Sint-Paulus vzw
Stationsstraat 16
3440 ZOUTLEEUW

Ondernemingsnummer : 0410.414.621
Identificatienummer 6347/74

Voorzitter: Dhr. Pat Vandewiele
Afgevaardigd beheerders : Dhr. Tutenel André

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.
Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs, rekening houdend met de wettelijke voorschriften.

Onze school bouwt haar werking uit mede dankzij een goede begeleiding die het schoolbestuur organiseert voor haar scholen.